Trailer Showreel Digest
2010-14

 
 
 
 
...
 
[Art Direction, Design]
client: 株式会社バカ・ザ・バッカ
 
ショーリール用のリーフレットとwebサイトを制作しました。